O umetniku

Slikar Milan Kečić (1910-1998) je jedan od istaknutih srpskih slikara druge polovine XX veka. Umetnički, moralno i zanatski formiran je u Beogradu i pripadao je njegovom slikarskom krugu. Bio je član ULUS-a i secesione grupe „Samostalni“.

O svojoj likovnoj poetici Kečić je govorio da: "Pripada onim slikarima koji pored vizualne materije nastoje na utisku ozračenosti pikture svetlom kojim nas Sunce, taj svekoliki izvor života, zasipa."

Kečić je ostavio za sobom preko 1500 slika koje su sadržane u mnogim privatnim i javnim zbirkama u zemlji i inostranstvu. Osim slikarstva bavio se arhitekturom, pisanjem scenarija i režijom kratkometražnih filmova („Brašno, testo i ...“, „Popodne“).

Kečić u ateljeu
Kečić u ateljeu

Biografija

Milan Kečić je rođen u sremskom selu Krčedinu 1910.

Prva likovna interesovanja su mu vezana za oblast primenjenih umetnosti – rad na dekoraciji izloga za šta se usavršava u Pragu, u privatnoj školi Ladisvava Švangmajera.

Do kraja 1934. godine uspesno se bavi dekoracijom izloga, likovnim oblikovanjem privredne reklame i srodnim poslovima, radeci u Sarajevu, Splitu, Zagrebu, Osijeku i Beogradu.

Od 1936. godine Kečić počinje da se sistematski bavi slikarstvom. Prvi put izlaže sa grupom slikara III Armije u Novom Sadu.

Beogradsku Akademiju za likovne umetnosti završava 1947. godine u klasi prof. Mila Milunovića.

Zbog ne uklapanja u socrealizam koji je u tom perodu bio na snazi, Kečić napušta Beograd i nastanjuje se u rodnom selu Krčedinu gde slika dosledan sebi i svojim idejama.

Od 1956 se nastanjuje za stalno u Novom Sadu, u svom ateljeu, u ulici Vladike Platona gde je naslikao vecinu svojih slika.

Kečić je izbran za redovnog profesora po pozivu na Fakultetu likovnih umetnisti u Beogradu 1974.

1977. godine projektuje zgradu Galerije Paleta u Sremskim Karlovcima sa svim pratećim elementima enterijera u kojoj se danas nalazi zbirka Kečićevih slika.

Kečić je preminuo 1998. godine ostavivši za sobom ogromno delo, njegove slike se nalaze u mnogim privatnim i javnim zbirkama u zemlji i inostranstvu.

Izložbe i nagrade

 

 
Vlasnik sajta Galerija Paleta. © Copyright 2011 all rights reserved. Kontakt: webmaster@milankecic.com