Izvodi iz bibliografije

- Miodrag. B Protić, Milan Kečić, Srpsko slikarstvo xx veka, NOLIT - Biblioteka sinteze, Beograd, 1970.

- Prof. dr. Srđan Marković - "Put do humanog jezgra slike", Naša reč, br. 21, Leskovac 1982.

- Prof. dr. Srđan Marković - "Ogled o slikarstvu Milana Kečića"(pdf), Sveske društva istoričara umetnosti Srbije, br. 15, Beograd 1982.

- Prof. dr. Srđan Marković - prikaz Kečićeve izložbe u Leskovcu " Slike Milana Kečića", Naša reč br. 19, Leskovac 1989.

- Grozdana Šarčević - "Milan Kečić Slike, 1948-1993 i projekti za dekoraciju izloga, 1931." Katalog povodom retrospektivne izlozbe odrzane u Galeriji savremene likovne umetnosti u SPC Vojvodini. Izdavač: Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 1993.

- Prof. dr. Srđan Marković - "Zemlja i nebo u slikarstvu Milana Kečića" (pdf), Sveske drustva istoričara umetnosti Srbije, Beograd 1993.

- Ljubisav Andrić - 333 Pitanja Milanu Kečiću
Knjiga razgovora izmedju Kečića i Andrića vodjenih u Kečićevom ateljeu u periodu od šest godina (1987-1993).
Izdavač: Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 1993.
Izvodi iz knjige 333 Pitanja Milanu Kečiću.

Milan Kečić Slike, 1948-1993 i projekti za dekoraciju izloga, 1931.

333 Pitanja Milanu Kečiću - autor Ljubisav Andrić

- Milan Kečić – Slike
Katalog povodom izložbe u Vojvodjanskoj banci 7. oktobar - 4. novembar 1996.
Izdavač Vojvodjanska Banka AD, Novi Sad, 1996.

- Andrej Tišma - “Magija predela“, Dnevnik, rubrika Kultura, nauka, umetnost. Novi Sad 18. novembra 1998

- Ljubica Miljković - Odupiranje Stihiji (pdf), Politika, 4. decembar 1999.

- Grozdana Šarčević - “Slike kao negacija odsustva“, Dnevnik, rubrika Kultura, nauka i umetnost, Novi Sad,
15. novembar 2000.

- Grozdana Šarčević - “Gradjevina umetnosti“ slikara Milana Kečića (pdf), Dnevnik, Rubrika Kultura, nauka i umetnost, Novi Sad, 6. jun 2001.

- Prof. dr Miloslav Šutić - Pohvala ambijentalnoj umetnosti – Praelement podneblja, Politika, Rubrika kultura- umetnost nauka Beograd, 13. decembra 2003.

- Slobodanka Rakić Šefer - "Moji Zapisi - Profesor Milan Kečić" - Beograd, 2009. i
"Beli milje ili još nešto o profesoru Milanu Kečiću" Beograd, 2010. oba teksta objavljena na sajtu umetnice.

- Prof. dr Miloslav Šutić - Kuće i sokaci Milana Kečića (pdf), Izvornik, 5, str. 373-380 Ogranak Vukove zadužbine u Gajdobri, 2009.

- Ljuba Vukmanović - "Krčedinska traganja" (pdf), Dnevnik, Novi Sad 23. oktobar 2010.

 

 
Vlasnik sajta Galerija Paleta. © Copyright 2011 all rights reserved. Kontakt: webmaster@milankecic.com